Конец 1915 – начало 1916 г. Планы на будущее

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Конец 1915 – начало 1916 г. Планы на будущее

1 МОЭИ. Сер. III. 1914–1917 гг. М., Л., 1937. Т. 9 (17 октября 1915 – 13 января 1916 г.). С. 629–630.

2 Там же. С. 705.

3 Joffre J. Op. cit. Vol. 2. P. 420; Данилов Ю. Н. Великий князь Николай Николаевич. С. 119.

4 Игнатьев А. А. Указ. соч. Т. 2. С. 217.

5 Janen M. Op. cit. S. 15.

6 Joffre J. Op. cit. Vol. 2. P. 616.

7 Callwell Ch. E. Op. cit. Vol. 1. P. 118.

8 Hanbury-Williams J. Op. cit. P. 1.

9 Ibid. P. 77.

10 Knox A. Op. cit. Vol. 1. P. 49.

11 Ibid. P. 332.

12 Janen M. Op. cit. S. 12.

13 Joffre J. Op. cit. Vol. 2. P. 422.

14 МОЭИ. Сер. III. 1914–1917 гг. М., 1938. Т. 10 (14 января – 13 апреля 1916 г.). С. 39.

15 Там же. С. 107.

16 Там же. С. 40.

17 Ллойд-Джордж Д. Указ. соч. Т. 1–2. С. 317.

18 Liddell Hart Centre for military research, Robertson, I/9/21a.

19 Idid. I/9/37g

20 Ibid. I/9/21e.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.