Мемуары и дневники

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Мемуары и дневники

Адзінец А. Паваенная эміграцыя. Скрыжаваньне лесаў. Зборнік успамінаў. Мн.: Мэдысонт, 2007. 704 с.

Акула К. Змагарныя дарогі: Аповесьць. Мн.: Мастацкая література, 1994. 572 с.

Беластоцкі Т. Сьветлы ўспамін пра шэфа-правадніка СБМ // Голас Камбатанта. 2001. № 1 (6). Вясна.

Белевич А.П. У батьки Миная. М.: Политиздат, 1978. 103 с.

Богатырчук Ф.П. Мой жизненный путь к Власову и Пражскому манифесту. Сан-Франциско: Глобус, 1978. 335 с.

Бок Ф. фон. Дневники. 1939 – 1945 гг.: Пер. с нем. Смоленск: Русич, 2006. 592 с.

Будай Г.В. Свинцом и словом: Записки журналиста. Мн.: Беларусь, 1981. 223 с.

Бульба-Боровець Т. Армiя без держави. Слава i трагедiя повстанського руху. Вiннiпег: Волинь, 1981. 328 с.

Варлимонт В. В ставке Гитлера. Воспоминания немецкого генерала: Пер. с англ. М.: Центрполиграф, 2005. 575 с.

Ваупшасов С.А. Партизанская хроника. Мн.: Беларусь, 1971. 399 с.

Верт А. Россия в войне 1941 – 1945: Пер. с англ. Смоленск: Русич, 2003. 672 с.

Вініцкі А. Матар’лы да гісторыі беларускай эміграцыі ў Нямеччыне. Мн.: Тэхналогія, 1994. 231 с.

Вір В. Маер Беларускай Краевай Абароны Ўсевалад Родзька // Беларускі Голас. 1991. № 365. Кастрычнік.

Віцьбіч Ю. Антыбальшавіцькія паўстаньні і партызанская барацьба на Беларусі. Вільня: Gudas, 2006. 296 c.

Воробьев П.С. Именем комсомола: Воспоминания командира отряда «Комсомол» 1-й Минской партизанской бригады. Мн.: Беларусь, 1984. 240 с.

Гальдер Ф. Военный дневник. 1939 – 1942: В 3 т.: Пер. с нем. М.: АСТ, 2002 – 2003. Т. 2 – 3.

Галубіцкі А. Шляхі беларускіх дзяцей у вапошнюю вайну // Бацькаўшчына. 1955. № 24 (254) № 34 (264).

Галяк Л. Успаміны: У 2 кн. Б.м. (ЗША): Летапіс, 1982 – 1983. Кн. 1 – 2.

Ганько М. Каб сведчылі пра Беларусь: жыцьце й дзейнасьць Міколы Ганька. Мн.: Беларускі Кнігазбор, 2005. 192 с.

Гелен Р. Война разведок. Тайные операции спецслужб Германии. 1942 – 1971: Пер. с нем. М.: Центрполиграф, 1999. 427 с.

Геніюш Л. Споведзь. Мн.: Мастацкая літаратура, 1993. 269 с.

Грыбоўскі Ю., Козак К. Забытыя жаўнеры Польскага войска ў часы Другой сусветнай вайны: Матэрыялы і ўспаміны. Мн.: Гістарычная майстерня ў Мінску, 2003. 190 с.

Грыцук В. Мы стваралі сваю Беларусь: жіцьце і дзейнасьць Аляксея Грыцука. Мн.: Мэдысонт, 2007. 256 с.

Гитлер А. Моя борьба: Пер. с нем. Харьков: Свитовид, 2003. 704 с.

Гудериан Г. Воспоминания солдата: Пер. с нем. Смоленск: Русич, 1998. 656 с.

Жамойцін Я. З перажытага // Лес аднаго пакалення / Пад рэд. Я. Мірановіч. Беласток, 1996. С. 50 – 170.

Жук-Грышкевіч В. 25-га Сакавіка. Успаміны з Менску, Будслава, Вільні, Прагі, савецкай турмы. Таронта: Выдавецкі фонд успамінаў з беларускага жыцьця, 1978. 41 с.

Захаров И.К. Война в краю озер. Мн.: Беларусь, 1973. 319 с.

Зуевич И.Т. Райком в подполье. Мн.: Беларусь, 1972. 236 с.

Ильинский П. Три года под немецкой оккупацией в Белоруссии (Жизнь Полоцкого округа, 1941 – 1944 гг.) // Грани. 1956. № 30. С.85 – 122; № 31. С. 94 – 127.

Казанцев А.С. Третья сила. Россия между нацизмом и коммунизмом. М.: Посев, 1994. 344 с.

Калинин П.З. Партизанская республика. Мн.: Беларусь, 1973. 367 с.

Калубовіч А. Крокі гісторыі: даследаванні, артыкулы, успаміны. Мн.: Мастацкая літаратура, 1993. 283 с.

Капустенок Г.В. Отряд меняет название: Воспоминания партизана-разведчика спецотряда «Боевой» НКГБ БССР. Мн.: Беларусь, 1990. 272 с.

Касмовiч Д. За вольную i сувэрэнную Беларусь. Вільня: Gudas, 2006. 224 с.

Катковіч А., Катковіч-Клентак В. Успаміны. Беласток: Беларускае гістарычнае таварыства, 1999. 142 с.

Кiпель Я. Эпiзоды. Нью Ёрк: Выдавецтва газэты «Беларус», 1998. 305 c.

Кіпель Я. Былы сябра камітету Ўласава. Кансалідацыя й нацыянальнае пытаньне // Беларуская воля. 1948. № 10. С. 1 – 2.

Кiпель Я. 2-гі Усебеларускі Кангрэс // Новае жыцьце. 1952. Чэрвень – ліпень. С. 1 – 11.

Кейтель В. Размышления перед казнью: Пер. с нем. Смоленск: Русич, 2000. 608 с.

Керстен Ф. Пять лет рядом с Гиммлером. Воспоминания личного врача. 1940 – 1945 гг.: Пер. с англ. М.: Центрполиграф, 2004. 430 с.

Климов И.Ф. Партизаны Вилейщины. Мн.: Беларусь, 1970. 382 с.

Козлов В.И. Люди особого склада. Мн.: Беларусь, 1973. 399 с.

Козлов В.И. Верен до конца. Мемуары. М.: Политиздат, 1973. 416 с.

Колос И.А. По заданию Центра. Записки разведчика. М.: Физкультура и спорт, 1991. 288 с.

Короткевич А.Т. Обелиск у дороги. Мн.: Беларусь, 1971. 184 с.

Кромиади К.Г. За землю, за волю… На путях Русской освободительной борьбы, 1941 – 1947 гг. Сан-Франциско: Глобус, 1980. 298 с.

Кушаль Ф. Спробы стварэньня Беларускага войска. Мн.: БГА, 1989. 165 с.

Ланевский Г.А. Начиналось с подполья. Мн.: Беларусь, 1991. 174 с.

Лебедев П.Л. Мы – алексеевцы: записки партизансого разведчика. Мн.: Беларусь, 1985. 413 с.

Ленивов А.К. Под казачьим знаменем в 1943 – 1945. Материалы и документы // Кубанец. 1992. № 2. С. 34 – 51; № 3. С. 49 – 65; № 4. С. 60 – 76.

Ливинцев В.И. Партизанский край: Боевой путь 1-й Бобруйской партизанской бригады. Мн.: Беларусь, 1982. 319 с.

Линьков Г.М. Война в тылу врага. Записки участника партизанского движения в Белоруссии. М.: Госполитиздат, 1959. 622 с.

Лобанок В.Е. Партизаны Витебщины в боях за Родину. Мн.: Госиздат БССР, 1959. 232 с.

Лобанок В.Е. В боях за Родину. Мн.: Беларусь, 1964. 411 с.

Лобанок В.Е. Партизаны принимают бой. Мн.: Беларусь, 1976. 319 с.

Мазуров К.Т. Незабываемое. Мн.: Беларусь, 1984. 351 с.

Малецкi Я. Пад знакам Пагоні. Таронта: Пагоня, 1976. 198 с.

Мачульский Р.Н. Страницы бессмертия. Мн.: Беларусь, 1972. 287 с.

Мачульский Р.Н. Люди высокого долга. Мн.: Беларусь, 1975. 287 с.

Мачульский Р.Н. Вечный огонь. Партизанские записки. Мн.: Беларусь, 1978. 445 с.

Михайлашев Н.А. Буря гнева. Записки чекиста. Мн.: Беларусь, 1971. 255 с.

Партийное подполье в Белоруссии, 1941 – 1944: Страницы воспоминаний. Вилейская, Барановичская, Пинская, Брестская, Белостокская области / Сост. Е.Н. Филатова и др. Мн.: Беларусь, 1986. 415 с.

Пархута П. Слонімская самаахова // Голас Камбатанта. 2001. № 1(6) Вясна.

Пахомов Н.И. Витебское подполье. Мн.: Беларусь, 1969. 239 с.

Поздняков В.В. Андрей Андреевич Власов (документы и воспоминания). Сиракузы, США: Сеятель, 1973. 488 с.

Попов А.Ю. 15 встреч с генералом КГБ Бельченко. М.: Олма-Пресс, 2002. 384 с.

Рагуляец. Беларуска-польскiя перамовы ў сакавiку 1944 году // Беларускi Рэзыстанс. 2005. № 1. С. 98 – 105.

Рамановіч К. У СБМ я загартуваўся ў спраўднага патрыета // Наша ніва. 1997. № 33(94). 17 лістапада.

Рамановіч К. За волю Беларусі. Успамін пра сябе і сваіх сяброў. Слонім – Мн.: Беларускі Рэзыстанс, 2005. 116 с.

Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны: Пер. с англ. М.: Миф, 1993. 382 с.

Розенберг А. Мемуары: Пер. с нем. Харьков: Див, 2005. 416 с.

Сакольскi. Некаторыя несьцiпласьцi // Беларускi голас. 1966. Красавiк.

Сянькевіч В. З успамінаў пра СБМ // Зважай. 1993. № 2(70). Красавік.С. 4 – 5.

Тябут Д.В. Сквозь огонь. Записки комбрига. Мн.: Беларусь, 1979. 366 с.

Хмара С. Беларуская Сялянска-Работніцкая Грамада // Беларуси голас. 1962. № 232. Kpacaвік.

Хмара С. Пад гітлерауцамі // Беларуси голас. 1970. № 181. Сакавік.

Шелленберг В. Секретная служба Гитлера: Пер. с англ. Киев: Доверие, 1991. 216 с.

Штрик-Штрикфелъдт В.К. Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское освободительное движение: Пер. с нем. М.: Посев, 1993. 448 с.

Юревіч Л. Жыцьце пад агнем. Партрэт беларускага военачальніка i палітычнага дзеяча Барыса Рагулі на фоне яго є?oxi. Мн.: Arche, 1999. 254 с.

Юревіч Л. Вырваныя бачыны: Да гістрыі Саюза Беларускай Моладзі. Мн.: Энцыкляпэдыкс, 2001. 214 с.

Br?utigam О. So hat es sich zugetragen… Ein Leben als Soldat und Diplomat. W?rzburg: Holzner Verlag, 1968. 724 S.

Goebbels J. Tageb?cher 1924 – 1945: In 5 Bd. M?nchen: Piper, 1992. Bd. 3 – 5.

Herwarth H. v. Zwischen Hitler und Stalin. Erlebte Zeitgeschichte 1931 bis 1945. Frankfurt-am-Main: Propyl?en, 1982. 367 S.

Kleist P. Zwischen Hitler und Stalin. Aufzeichnungen, 1939 – 1945. Bonn: Athen?um, 1950. 344 S.

Picker H. Hitlers Tischgespr?che im F?hrerhauptquartier 1941 – 1942. Bonn: Athen?um-Verlag, 1951. 463 S.

Prawdzic-Szlaski J. Nowogr?dczyzna w walce 1940 – 1945. Londyn: Oficyna Poetow i Malarzy, 1976. 283 s.

Так jak pami?tam: AK Ziemia Konecka i Nowogr?dzka 1939 – 1945 / Materia?y zebra? i opracowa? Bojomir J?zef Tworzya?ski. ??d?: Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztyne, 1995. 259 s.

Ze wspomnie? ?o?nierzy AK, Okr?gu Nowogr?dek / Materia?y zebra? i opracowa? Eugeniusz Wawrzyniak. Warszawa: Instytut Wydawniczy Zwi?zk?w Zawodowych, 1988. 339 s.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.