Публикации на украинском языке

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Публикации на украинском языке

Антонюк Я., Баран В., Баранов В., Вєдєнєєв Д. та інші. Історія органів державної безпеки на Волині: документально-публіцистичне видання. – Луцьк: Ініціал, 2012. – 240 с.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. – К.: Либідь; Військо України. 1994. – Кн. 1. – 432 с.

Білас І. Радянський партизанський рух проти ОУН-УПА // Військо України. 1992. – № 2–3. – С. 64–65.

Білас І. Спеціальні провокативно-розвідувальні групи НКВД-МГБ // Військо України. 1992. – № 2–3. – С. 66–69.

Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. – К.: Наукова думка, 1984. – 235 с.

Вєдєнєєв Д., Козенюк В., Сердюк С. (упорядники) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2000. № 1. Спецвипуск. [Документи щодо участі органів держбезпеки України у Великій вітчизняній війні].

Вєдєнєєв Д. В., Кучер В. І. Українці проти нацизму: політичний вимір. Монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – 84 с.

Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920–1945). Монографія. – К.: Ґенеза. 2006. – 408 с.

Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. «Повстанська розвідка діє точно і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940–1950-ті роки. – К.: К.І.С., 2006. – 568 с.

Вєдєнєєв Д. Задзеркалля історії. Нариси з історії спеціальних служб. – К.: К.І.С., 2008. – 288 с.

Вєдєнєєв Д. В., Букін В. П. Спеціальні служби в історії Української держави. Навчально-методичний посібник – К.: Видавництво Національної академії Служби безпеки України, 2003. – 60 с.

Вєдєнєєв Д. Звитягу попередників – пам’ятаємо (Історичний нарис про внесок органів державної безпеки України у Перемогу над нацизмом) // Дорогами війни. – К.: Д.О.Н.-97, 2005. – С. 5–16.

Вєдєнєєв Д. В. З історії діяльності зафронтових опергруп органів державної безпеки під час визволення України від нацистських загарбників // Державна безпека України. 2005. № 3. – С. 165–169.

Вєдєнєєв Д. В. Диверсійна діяльність українського повстансько-підпільного руху (1940–1950-і рр.) // Труди Академії: збірник наукових праць Національної академії оборони України. 2004. № 52. – С. 351–358.

Вєдєнєєв Д. В. Радянські спецслужби в України в роки Другої світової війни // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси. – К.: Наукова думка, 2011. – Книга друга. – С. 279–310.

Вєдєнєєв Д. В. Діяльність органів та військ державної безпеки в Україні в період Другої світової війни (1939–1945 рр.): навчальний посібник. – К.: НВВ НА СБУ, 2011. – 98 с.

Вєдєнєєв Д. В. Органи державної безпеки СРСР і релігійні об’єднання в Україні під час Великої Вітчизняної війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2010. № 4. – С. 377–396.

Вєдєнєєв Д. В. Зафронтова діяльність радянських спецслужб з позицій партизанських формувань // Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни. Матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Корюківка, 14 грудня 2011 р.). – Чернігів, 2011. – С.31–38.

Вєдєнєєв Д. В. Таємний фронт Другої світової війни: розвідувальна та контррозвідувальна діяльність радянських органів державної безпеки в Україні (1939–1945 рр.) // Нариси воєнно-політичної історії України. – Острог: НУОА, 2014. – С. 318–340.

Вєдєнєєв Д. В., Лисенко О. Є. Релігійні конфесії України як об’єкт оперативної розробки німецьких і радянських спецслужб (1943–1945 рр.) // Український історичний журнал. 2012. № 4. – С.104–126

Войцехович В. О. Фронт на Поліссі. – К.: Політвидав України, 1975. – 430 с.

Держалюк М. Взаємини УПА з угорськими військами у 1944 р.// Пам‘ять століть. 1997. № 1. – С. 138–142.

Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1942–1943 рр. – К.: Інститут історії України, 1999. – 286 с.

Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1944–1945 рр. – К.: Інститут історії України НАНУ. – 1999. – 234 с.

Кентій А., Лозицький В. Війна без пощади і милосердя: партизанський фронту тилу вермахту в Україні (1941–1945). – К.: Генеза, 2005. – 408 с.

Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича, 1997. – Т. 1. – 384 с.; Т.2. – 384 с.

Лаврищук В. І. Українська повстанська армія та радянські партизани // Сторінки воєнної історії України. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 95–100.

Нем’ятий В. В. Партизанська боротьба на території Південної України (1941–1944 рр.). – К.: Знання, 1998. – 287 с.

Україна партизанська. Партизанські формування та органи керівництва ними (1941–1945): Науково-довідкове видання. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 319 с.

Сергієнко Г. М. З історії партизанської розвідки ОУН-УПА // Трибуна. 2001. № 3–4. – С. 36.

Федоров О. Ф. Остання зима. – К.: Політвидав України, 1963. – 327 с.

Чайковський А. С. Невідома війна. (Партизанський рух в Україні 1941–1944 рр. мовою документів, очима історика). – К.: Україна, 1994. – 255 с.

Шляхами чекістської долі. Збірник. – К.: Політвидав України, 1988. – 271 с.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.